Back to Top

HEUTZ-HOMBURG N.V. - KERAMISCHE MACHINES

Kopen

Machines moeten weldoordacht aangekocht worden. Wij kopen doelgericht voor onze klanten of ook voor onze stock machines waarvan wij geloven dat ze door ons geoptimaliseerd kunnen worden.

Deze machines komen uit faillissementen, stilgelegde bedrijven, openbare verkopen, enz. Wij streven ernaar deze machines zodanig te verbeteren resp. te herstellen dat zij voor onze klanten, hun latere eigenaars, een rendabel werktuig zijn.